Voor zowel kleine als grote ondernemingen verzorgen wij de complete salarisadministratie.

 

Wij staan altijd voor u klaar om u van dienst te zijn met de volgende werkzaamheden:

 

 • Salarisstroken
 • Aanmaken salarisbatch betalingen
 • Indienen aangiften loonheffing
 • Indienen van de pensioenaangiftes en de controle van de nota’s
 • Vervaardigen van journaalposten voor de financiële administratie, op papier of digitaal
 • Aanleveren van periodiek en jaarwerk voor uw medewerkers, de Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds
 • Verzorgen van loonjournaalposten
 • Verzorgen van ziek- en herstelmeldingen bij de arbodienst e/o de verzuimverzekering
 • Bijhouden van een verlofregistratie
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Correcte toepassing van cao’s
 • Correspondentie met de belastingdienst, UWV, Pensioenfonds en andere instellingen